Palvelumme

CoS-vastaanotto

Coach-on-Site™ -vastaanotto on ammatticoachin vastaanotto yrityksesi omissa tiloissa. Coach tulee paikalle sopimuksen mukaan päiväksi tai puoleksi päiväksi kerrallaan ja pitää vastaanottoa neuvotteluhuoneessa tai muussa rauhallisessa tilassa jossa voi keskustella häiriöttä. Kun coach tulee paikan päälle yrityksen tiloihin, coachaukseen tuleminen on työntekijälle näppärää, eikä vaadi suurta ryhtymistä.

Coach-on-Site -valmentaja tarjoaa ratkaisukeskeistä valmennusta 45-90 minuuttia kerrallaan. Kellonajat valmennussessioille kommunikoidaan ennen valmennuspäivää valmentajan ja valmennettavan kesken. Valmentaja voi ottaa vastaan 2-6 valmennettavaa päivässä, riippuen sovittujen sessioiden pituuksista.

Mistä puhutaan?

Coach-on-Site -vastaanotolla voidaan käsitellä sekä työhön että muuhun elämään liittyviä asioita. Valmennettava itse päättää aiheen kullekin valmennussessiolle, koska hän itse tietää parhaiten mihin asiaan keskittyminen tuottaa hänelle suurimman hyödyn. 

 Ihminen on kokonaisuus jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun elämässä on hyvä tasapaino työn ja muun elämän välillä, ihminen voi hyvin. Henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi on yrityksen etu ja menestyksen edellytys pitkällä aikajänteellä. 

Vain hyvinvoiva ihminen ajattelee kirkkaasti, laaja-alaisesti ja raikkaasti ja kykenee tukemaan muitakin ajattelemaan näin. Vain hyvinvoiva ihminen kokee innostusta ja paloa" 

-Eveliina Salonen 

Esimerkkejä CoS-puheenaiheista

Esimerkkeinä asioista, joita CoS-vastaanotolla on käsitelty/voi käsitellä mainittakoon:

 • muutokseen sopeutumisvaikeudet 
 • muutoksen nostattamat tunteet ja ristiriidat

 • siirtyminen uusiin tehtäviin tai tiimiin

 • urakehitysvaihtoehdot

 • alisuoriutuminen

 • omien ajatusten noidankehä/jumi

 • konflikti työpaikalla

 • epäasiallinen käytös

 • johtamishaasteet

 • ajan- ja stressinhallinnan haasteet

 • persoonallisuus- ja toimintatyylierot

 • itsetunto-ongelmat

 • kehityskriisit

 • työpaikan ulkopuoliset muutokset tai haasteet (muutto, ero, perheenjäsenen sairaus jne)

Käsittelyyn voidaan ottaa mikä hyvänsä asia tai tekijä, joka on työntekijälle itselleen tärkeä tai kuormittava. Emme rajaa mitään aiheita pois.


Kuka sparraa esimiehiä?

Coach-on-Site -vastaanotto työpaikalla on erinomainen tapa tukea esimiesten ja henkilöstön voimavaroja ja ratkaisujen löytämistä työn tai muun elämän haasteisiin. Henkilökohtainen ratkaisukeskeinen valmennus auttaa jäsentämään omaa tilannetta, ja vahvistaa henkilön itseluottamusta ja kykyä päästä tavoitteisiinsa.

Mahdollisuus pysähtyä

Arki voi usein olla hektistä, ja välillä voi olla haastavaa löytää hetki pysähtyä ja ajatella rauhassa niitä kaikkein olennaisimpia asioita. Coach-on-Site -vastaanotto voi toimia erinomaisena mahdollisuutena juuri pysähtymiseen ja ajatusten jäsentelemiseen, jotta mieli ja tavoitteet pysyvät kirkkaina arjen keskellä.

Vastuullinen työnantaja

Investointi ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vahvistaa työnantajakuvaa vastuullisena työpaikkana. Inhimillisten arvojen merkitys kasvaa työpaikkavalintojen perusteena ja henkilöstö arvostaa mahdollisuutta jäsentää ajatuksiaan luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa.

Vastuu hyvinvoinnista on jokaisella ihmisellä itsellään, mutta työnantaja voi tukea henkilöstönsä hyvinvointia.


CoS-TyHy-päivä 

Mennään metsään! on TyHy-päivän konsepti jossa Coach-on-Site -valmentajat vievät työntekijät luonnon helmaan rentoutumaan ja palautumaan.

Mennään metsään! -TyHy-päivä tarjoaa hengähdystauon työarjen keskelle. Keskeistä on opastaa henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen yksinkertaisin, mutta tehokkain keinoin ja samalla kohottaa yhteishenkeä ja vahvistaa työyhteisöä.

Luonnon tutkittu vaikutus

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksen mukaan luonnossa ulkoilulla oli välittömiä myönteisiä vaikutuksia tunnetiloihin ja psykologiseen irrottautumiseen työstä. Psykologinen irrottautuminen on keskeistä palautumisessa. Tutkimukseen osallistuneet ihmiset tulivat myös tietoisemmiksi luonnon hyvinvointivaikutuksista ja ryhmässä tämä vielä vahvistui.

Metsäkävely

Mennään metsään! -TyHy-päivässä porukka jaetaan useampaan ryhmään, ja työntekijät osallistuvat aktiviteetteihin jotka he ovat ennalta valinneet itselleen mieluisimmiksi. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi tunnin mittainen metsäkävely, jossa tehdään ohjatusti hyvän mielen harjoituksia ja aistien avaamista liikkumisen ohessa.

Metsäjoogaa ja asahia

TyHy-päivä voi pitää sisällään myös esimerkiksi tunnin mittaisen metsäjoogan tai -asahin, joka keskittyy kokonaisvaltaiseen kehon ja mielen huoltoon, pitäen sisällään helppoja, kehoa avaavia harjoituksia.

Yksilövalmennus/pikacoaching 

Mennään metsään! -TyHy-päivässä osa valmentajista voivat tarjota ratkaisukeskeistä yksilövalmennusta ulkona kävellen tai istuen, esimerkiksi alkaen 30 minuutin sessioina. Valmennuksessa haastetta tutkitaan eri näkökulmista, jotta henkilö löytää itsestään voimavaroja tilanteen kohentamiseksi. Valmennusta voi ajatella arjen luksushetkenä jolloin voi pysähtyä, puhua ja jäsennellä ajatuksiaan ammatticoachin kanssa. Yksilövalmennukseen tullakseen henkilöllä ei siis tarvitse olla suuria ongelmia, joskin coacheilla on valmius auttaa mittavienkin haasteiden käsittelyssä.

Palautetta

Työhyvinvointi-iltapäivä oli loistava! Kerrankin sellainen, että se oikeasti rentoutti ja latasi akkuja. Myös paikka luonnonhelmassa oli rauhoittava, mielekästä ohjelmaa riittävästi, ei liikaa ja ohjaajat asiantuntevia ja innostavia.

"Konsepti on toimiva". "Totaalinen töistä irtautuminen!" "Kerrankin tuli mietittyä vähän myös itseään."

Oikein mukava päivä oli! Coachit olivat rentoja, iloisia persoonia jolloin ei tullut mitään "suorituspaineita".


 Mitä tarvitset?Olemme täällä!

Meistä on moneksi! Porukastamme löytyy monenlaista osaamista yrityksesi avuksi. CoS-vastaanoton ja TyHy -päivien lisäksi tarjontaamme kuuluvat esimerkiksi:

-puheenvuorot ja workshopit kehittämispäivillä

-hyvinvointikävelyt teemoitettuna ryhmän tarpeen mukaan (myös osana TyHy-päivää)

-hyvinvointiluennot teemoitettuna tilaajan tarpeen mukaan (esimerkkiteemoja: ajatusten ja uskomusten merkitys hyvinvoinnille, palautuminen)

Kysy meiltä neuvoa jos et löydä kaipaamaasi palvelua, voimme antaa vinkkejä ja hyödyntää verkostojamme löytääksemme etsimäsi! Tärkeintä on että saat mitä tarvitset.